Holländskt inspirerade hus i Sollentuna

Tävlingsförslaget består av ett trettiotal bostäder i form av individuellt utformade smalhus som länkas till varandra på ett lekfullt sätt och bildar ett sammanhängande kluster av byggnader. Smalhusens variation i höjd, djup och materialitet bidrar till spännande och intressanta stadsrum. Längs gatuplanet fylls smalhusen med småskaliga verksamheter som skiduthyrning, kafé, cykelverkstad, kemtvätt och en liten kiosk. Indragna balkonger och generösa takterrasser berikar gatulivet. Det omväxlande taklandskapet fylls med solpaneler. Mot innergården blir livet frodigare och livligare med spaljéer och balkonger i olika storlekar. Stor vikt har lagts på att skapa en variationsrik och hållbar miljö med fokus på sunda material, social hållbarhet och medveten strategi för energihushållningen. Cykelparkering, kryddodlingar och uppehållsytor fyller gårdsutrymmet. Lägenheterna varierar mellan ett till sju rum och kök vilket bidrar till en mix av hushåll i alla storlekar.

Kontur arkitektkontor - Väsjö Torg_2_1500

– Kontorets tidigare tävlingsvinst i Väsjön, då med ett tjugotal radhus i kuperad terräng för Småa gav en bra uppfattning av vad platsen behöver och att den nya bebyggelsen i Väsjö Torg kan skapa förutsättningar för en levande stad. Vi vill med vårt tävlingsförslag skapa ett livfullt och småskaligt bostadskvarter i Sollentunas nya stadsdel Väsjön med hållbara byggnader av hög arkitektonisk nivå, säger Fredrik Joråd och Tomas Fälth, arkitekter och ägarna av Kontur.

Väsjön är ett nytt område i Sollentuna som kommer att innehålla omkring 1 800 nya hem i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus. Genom långsiktig och noggrann planering har grunden lagts för ett unikt område, där bostäder finns i nära anknytning till naturreservat, idrotts- och rekreationsområden, och där en modern stad växer fram i ett sammanhang som lockar många fler än bara de boende. Konturs projekt bidrar till stadsdelens utveckling med bostadsområden av hög arkitektonisk nivå och med höga miljöambitioner.

Läs mer om projektet här.