Skärgårdsliv

Snart är det dags att sätta spaden i jorden för våra radhus. I naturligt vacker skärgårdsmiljö på Ljusterö har vi ritat nya radhus och parhus om totalt 30 bostäder. Projektets utformning skapar en intressant och variationsrik sekvens i fasad och gaturum vilket genererar ett eget arkitektoniskt uttryck med en tydlig identitet. Bebyggelsen med dess sammanhållna volym och takform ansluter på ett naturligt sätt till den lokala byggnadstraditionen.

Läs mer om projektet här.

Bolby_svart