konturarkitektkontor

Kontur vinner markanvisningstävling i Jönköping. Sannaängen är ett trygghetsboende för äldre med storslagen utsikt över Vättern.

#sannaängen
#jönköping
#arkitektur
#trähus
#markanvisningstävling
#konturarkitektkontor