Pressrelease: Industrihistoriskt inspirerade bostäder vinner i Norrköping

PRESSRELEASE 20210317

Kontur vinner med Mård Lind Förvaltning markanvisningstävlingen om billiga bostäder i Sandtorp, sydväst om Norrköpings centrum.

Norrköpings kommun beslutade på tisdagen att utse Konturs tävlingsförslag till vinnare i markanvisningstävlingen Sandtorp etapp 3. Sandtorp ligger i nära anslutning till SMHIs karaktäristiska röda tegelbyggnad och de arkitekturhistoriskt värdefulla Nordenvillorna från Norrköpingsutställningen 1964.

”Kopplingen till Norrköpings industrihistoriska arv har varit en naturlig och viktig del för gestaltningen. De arkitektoniska element som är karaktäristiska för industribyggnader såsom volym, takutformning, fönstersättning och materialitet har transformerats och översatts i utformningen av det nya bostadskvarteret.” säger Fredrik Joråd, arkitekt på Kontur. Kollegan Tomas Fälth fyller i: ” De röda och vita kulörerna är hämtade från områdets äldre bebyggelse och genom att ge motsvarande kulörer i de fasetterade fönsternischerna binds byggnaderna ihop till en helhet.”.

Projektet rymmer ca 65 lägenheter mellan 1-4 rum och kök samt ett kafé i anslutning till spårvägsstationen och den angränsande skulpturparken.

För mer information se: Sandtorp

Arkitekt: Kontur arkitektkontor
Byggherre: Mård Lind Förvaltning
Upplåtelseform: Hyresrätter
Bruttoarea: 4 500 m2
Antal lägenheter: 65 st