Brofästet

Vårt tävlingsförslag till plusenergihus i kvarteret Brofästet karaktäriseras av tre tydliga element. En lekfullhet i volymbearbetning där överlappande klossar skapar spännande och variationsrika uterum, en medveten integrering av energiskapande solceller i byggnadernas fasadrastersystem i en högeffektivt isolerande prefabstomme och slutligen effektiva och flexibla planlösningar med en inre kompakt kärna av trapphus, badrum och kök.

Förslaget är utfört för CBI Fastigheter.