Folkungavallen

Vi tillför området och kvarteret en strikt byggnad med ett uttryck som både är sobert och elegant, men där detaljer bidrar till en subtil lekfullhet. En stadsmässig byggnad med tydlig indelning i mindre enheter där varje lager tillsammans bildar en sammanhållen helhet. Byggnaden delas in i två delar vid en knäck längs Hamngatan. De två byggnaderna har samma struktur och typologi, det som skiljer är valören på fasaderna. De två byggnaderna utstrålar på samma sätt som ett syskonpar likheter i det stora men med egna identiteter.

Stora fönster och franska balkonger i schackmönster skapar öppenhet och reliefverkan i fasad. Genom en indragen sockelvåning skapas siktlinjer som bjuder in förbipasserande i området och mot torget på Folkungaallén. Detta hörnindrag och ytterligare en indragen entré ger naturliga skärmtak som väderskyddar entréerna. Stora glaspartier ut mot gatan bidrar till öppenhet och trygghet i stadsmiljön som i kombination med entréplanets höga våningshöjd ger möjlighet till fina lokaler.