Gåsebäck

Gåsebäck är ett stadsutvecklingsområde med närhet till såväl Helsingborgs centrum och hamn. Utvecklingen av Gåsebäck är en viktig del i stadsförnyelseprojektet H+ och tillsammans med Revelop har vi tagit fram en vision för området där målsättningen är att tillsammans med Helsingborgs stad skapa ett mer livfullt och välkommande kvarter genom att förtäta stadsbilden med nya bostäder som kompletterar de befintliga verksamheterna.