Gustav Adolf

I samarbete med Järntorget har vi tagit fram ett förslag på nybyggnad av studentbostäder vid Gustav Adolfsparken i Stockholm. 145 lägenheter placeras ovanför ett helglasat entréplan med butiker, restauranger och lokaler. Karlavägen aktiveras därmed med publika funktioner och endast den mörka slänten av ytan mot parken tas i anspråk.