Högvakten

I Sollentuna föreslår vi en ny typ av flerbostadshus med ett åttiotal nya lägenheter. Byggnadens höjd trappar successivt av från huvudgatans sju våningar ner till två våningar i anslutning till villabebyggelsen längre in i kvarteret. Den böljande formen tydliggör trapphusens lokalisering och skapar höjdmässig variation i gaturummet. Fasförskjutningen mellan lamellerna medger fria siktlinjer i flera väderstreck.