Jollen

I centrala Näsbypark skapar vi för Profi förutsättningar för ett nytt attraktivt bostadsområde.

Det nya kvarteret delas in i mindre volymer för att skapa större variation och förhålla sig till befintlig bebyggelse. Indelningen medför även mer fasadyta, vilket kommer nytta för lägenheterna.

Variationen i byggnadshöjd ger optimerade solvärden samt fria siktlinjer och utsikt i flera väderstreck. De mindre volymerna sänks och höjs beroende på situation. Höjderna anpassas till omgivningen med högre byggnader mot stadsgatan medan de blir lägre mot söder med den intilliggande parken och den låga skolbyggnaden.