Ljusterö

Tomtens påtagliga höjdskillnad innebär att stor hänsyn till den angränsade bebyggelsen och skärgårdsmiljön måste tas. Därför får fritidshuset en låg profil med genomgående horisontell takfot och det valmade taket medför även att höga väggavlar kan undvikas. Enplanshusets glaspartier dras in från takfoten vilket medför att själva byggnaden upplevs mindre och smäckrare.

Genom att placera huset på den plats där gräsmattan, skogspartiet, bergsknallen och strandremsan möts blir fritidshuset en naturlig nod på tomten. Byggnadens vinklade form skapar en vind- och insynskyddad innergård omgränsad av privata ytor på ena sidan och sociala ytor på den andra. I förlängningen av vardagsrummet finns en terrass med utsikt över havet.

Fotograf drönarbilder: Antonius van Arkel