Matrosen

Centralt i Vaxholm föreslår vi ett nytt bostadshus med handel i gatuplan. Byggnaden relaterar sig till intilliggande bebyggelse, såväl till flerbostadshusen som till småhusen, genom att volymen gradvis ökar och klättrar upp längs berget med en upplyft innergård som följd.

MR_1