Mikrofonen

I samarbete med Järntorget Bostad AB har vi tagit fram ett förslag till studentbostäder längs Mikrofonvägen vid Telefonplan i Stockholm. Byggnaderna skapar ett behövligt gaturum och bildar samtidigt fond till Västberga idrottsplats i söder. På entréplanet finns utrymme för såväl restauranger, butiker som förskola. Fyra våningar med studentlägenheter toppas av ett vindsplan med fler bostäder, takterrasser och gemensamhetsutrymmen.

Stora burspråk ersätter traditionella fönster, vilket gör lägenheterna både större och trevligare, med möjlighet att sitta och plugga i fönstret. Mörkt, handslaget tegel klär fasaderna i ett modulsystem där skuggeffekter skapas av indragna respektive utskjutande väggelement. De båda byggnaderna rymmer sammanlagt ca 140 studentbostäder.