Moroten / Vitbetan

I samarbete med Järntorget har vi tagit fram ett förslag på nybyggnad av bostäder vid Ringvägen i Stockholm. Föreslagen bebyggelse mellan kv. Moroten och kv. Vitbetan bidrar på ett naturligt sätt till att binda ihop kvarteren och stärka sambandet mellan entrén till Vitabergsparken och Ringvägen.

Vi tillför här en ny typ av typologi, en lamell med innergård,som hanterar den stadsbyggnadsmässiga sambandet och kontexten. Tudelningen skapar luftiga och ljusa lägenheter, där mellanrummet blir fastighetens gård. På entréplanet finns utrymme för såväl restauranger, butiker som lokaler vilket aktiverar gaturummet och bidrar till ett mer varierande stadsliv.