Obligationen

Ombyggnad av tomma butikslokaler till moderna studiolägenheter. Den generösa rumshöjden och de stora skyltfönstren ger de nya lägenheterna deras unika karaktär. En funktions- och förvaringsvägg löper genom lägenheter och frigör golvytan till ett enda öppet rum. Detta rum kan flexibelt delas i tre zoner: kök/matplats, allrum och sovrum.

Varje lägenhet har sin egen uteplats på entrésidan belagd med konstgräs och med vertikala avskärmningar av gallerdurk som stöd för städsegröna växter mot bredvidliggande lägenheter och mot gatan. Lägenheterna på de övre planen genomgick en varsam renovering där vi återskapade deras ursprungliga karaktär. Nya material, kulörer och utrustning valdes ut med stor noggrannhet för att åstadkomma detta samtidigt som lägenheterna ska uppfylla moderna krav på standard.