Riddersvik

I Hässelby planerar kommunen en ny trädgårdsstad. Vår tolkning av trädgårdsmotivet tar sin utgångspunkt i Riddersviks gårds rödmålade flygelbyggnader vars karaktär återspeglas i våra genom att klä dem med rödmålat träspån. Vi har även inspirerats av Egnahemsbebyggelsen med enkla volymer i repetitiv situation och mindre skala.

Husen får takterrasser, med uteplatser och växthus. Tack vare husens uppdelning kan de användas på ett flertal sätt. Generellt placeras tvåvåningslägenheter på de övre planen. Lägenheten på gatuplanet kan variera i utnyttjande, t ex som student- eller ungdomslägenhet, som uthyrningslägenhet (till lägenheten ovanför), som bokal (tillsammas med lägenheten ovanför) eller som enskild lägenhet.