Sickla

För Balder utvecklar vi deras fastighet vid Sickla station med nya bostadshus i anslutning till befintliga kontors- och hotellbyggnader. På så sätt formar vi en stadsmässig front och platsbildning mot den nya stationen och stationstorget.