Täby Park

För Balder har vi ritat nya hyresrätter på platsen för den tidigare galoppbanan, vilken nu håller på att transformeras till ett bostadsområde. Temat för kvarteret är tydliga moduler som länkas till varandra på ett variationsrikt sätt bildar ett sammanhängande kluster av byggnader. Konceptet bygger på en trappad kvartersstruktur som spänner från fyra till sju våningar och med en avslutande volym på tio våningar. Fasadmaterialen mot såväl gata som gård är äkta, tåliga och beständiga med glaserat rött tegel, cederspån, ärgad plåt och inslag av ljus till mörkgrått tegel. Gemensamt för kvarteret är varma kulörer i olika nyanser och där blankt och matt kontrasterar mot varandra.

Husen är uppbyggda från utifrån en volymmodul som är 6×6 m i plan. Den skapar förutsättningar för en bra lägenhetsindelningar och återspeglas subtilt i fasaderna i form av valörskillnader i fasadmaterialen. Längs gatuplanet fylls kvarteret med småskaliga verksamheter; kafé, blomsterhandel, cykelverkstad, kemtvätt och även en liten kiosk. Indragna stadsbalkonger mot de allmänna gatorna bidrar till aktiviteter högre upp i husen och överst finns takterrasser, uterum och vinterträdgårdar.