Törnrosen Tower

MKB Fastighets AB planerar att uppföra en drygt tjugo våningar hög byggnad inom bostadsområdet Törnrosen som är en del av Rosengård i Malmö. Projektet beräknas få stor betydelse både som landmärke i stadsbilden och som katalysator i det lokala samhällslivet. Kontur har i sitt tävlingsförslag, i team med Neutelings Riedijk, Hosper och Mandaworks, fokuserat på en större mix av bostadstyper såväl i tornet som i de angränsade nybyggnaderna, vilka i sin tur är med och omdefinierar de offentliga uterummen.

De befintliga lamellhusen sammanlänkas med nya byggnader för att skapa nya privata innergårdar och en större variation i skala och typologi. Tornet är utformat som en mycket innehållsrik och flexibel byggnad med offentliga funktioner på de nedersta och översta våningarna. Förslaget belönades med en delad andraplats i tävlingen.