Väsjö Torg

Kontur vinner med Well Fastigheter Sollentuna kommuns markanvisningstävling om nytt bostadskvarter i Väsjö Torg. Konturs vinnande tävlingsförslag har likheter med holländska kanalhus och sätter standarden för den nya stadsdelen.

 

Projektet består av ett hundratjugotal bostäder i form av individuellt utformade smalhus som länkas till varandra på ett lekfullt sätt och bildar ett sammanhängande kluster av byggnader. Smalhusens variation i höjd, djup och materialitet bidrar till spännande och intressanta stadsrum. Längs gatuplanet fylls smalhusen med småskaliga verksamheter som skiduthyrning, kafé, cykelverkstad, kemtvätt och en liten kiosk.

Indragna balkonger och generösa takterrasser berikar gatulivet. Det omväxlande taklandskapet fylls med solpaneler. Mot innergården blir livet frodigare och livligare med spaljéer och balkonger i olika storlekar. Stor vikt har lagts på att skapa en variationsrik och hållbar miljö med fokus på sunda material, social hållbarhet och medveten strategi för energihushållningen. Cykelparkering, kryddodlingar och uppehållsytor fyller gårdsutrymmet.

 

Lägenheterna varierar mellan ett till sju rum och kök vilket bidrar till en mix av hushåll i alla storlekar.