Vatthagen

Vårt förslag till ny bebyggelse vid Glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och uttryck. Den nya bebyggelsen tillför nya kvaliteter till området genom ett blandat innehåll av handel, kontor, hotell och bostäder.

Förslaget bidrar med sin variation i program, skala och stadsmässighet till att skapa en ny identitet för området. Byggnaden blir med sina 34 våningar ett tydligt visuellt landmärke och en ny siluett i landskapet, vilket stärker kopplingen och skapar en naturlig och tydlig entré till de centrala delarna av Upplands Väsby.