Vega

På en kuperad tomt i Vega har vi ritat ett två fristående flerbostadshus med karaktären av stadsradhus. Mellan husen finns en central trappa och hiss för tillgänglig access till respektive byggnad från gårdssidan. Det gör att lokaler, uteplatser och balkonger kan placeras på dess gatusida. Inom samma byggnadsvolym möjliggörs en variation av små lägenheter från 1 till 5 rok.