Villa Vikingshill

På en kuperad tomt med utsikt över Stockholms inre skärgård byggs en villa i tre plan samt en kombinerad garage-/ateljébyggnad. Husens monolitiska form har fasader täckta av bandtäckt svart plåt och urgröpningar för entré och terrasser klädda med kärnfuru. En tydlig indelning av funktioner kombinerat med öppenhet mellan rum och våningsplan karaktäriserar det invändiga.