“Kontur har trevliga medarbetare med god stadsbyggnads- och gestaltningskompetens. Lyhördhet för våra önskemål och behov. Snabba att leverera. Kontorets storlek och struktur gör det möjligt att ha direktkontakt med den/de som arbetar med projektet. Bra att flera är insatta i projekten, mindre sårbart.”

Monika Mundt-Petersen, projektutvecklare, Järntorget Bostad

“Kontur fattar snabbt och levererar i tid. De ritar bra och effektiva hus, förstår att väga arkitektoniska värden mot kostnad och hitta en balans. Dessutom är de trevliga och lätta att samarbeta med. Kontur är ett litet kontor men ändå med bra kompetens och erfarenhet.”

Mats Engvall, projektledare projektutveckling kommersiellt, Skanska

“Genomgående en hög kvalitet i alla delar och de har en lyhördhet inför kundens behov och önskemål. Det är alltid ordning och bra struktur vilket gör att man känner sig trygg inför vad som levereras. Något som jag också värdesätter är känslan för ekonomi och de ekonomiska ramar som i alla projekt utgör en viktig förutsättning. Fullständigt engagemang. Jag behöver aldrig känna att mitt uppdrag konkurrerar med andra även om så kan vara fallet ibland.”

Katarina Swedenborg, f.d. avdelningschef projektutveckling, Ebab

“Redan vid första mötet visste vi att vi valt rätt och att vi hade en bra kommunikation, som är väldigt viktigt när man ska utföra ett så pass stort jobb tillsammans. Och vi kände att alla var lyhörda och noga med att möta våra önskemål. Offerten stämde väl överens med slutsumman trots ändringar under arbetets gång. Allt var väl specificerat och tydligt.”

Malin Kendle, privatbeställare

“Jag gillar att jobba med Kontur då de har en förmåga vara lyhörda till projektens förutsättningar och att anpassa de arkitektoniska och tekniska lösningarna därefter. Därav når vi gemensamt snabbare målet och behöver inte rita om så många gånger. Snabba leveranser och uppföljningar.”

Håkan Hyllengren, projektutvecklare, Citycon

“Kontur levererar det jag vill ha på ett effektivt, snabbt och lyhört sätt. Kombinationen av ett personligt bemötande via telefon/mail, tillgänglighet och tydlighet med hjälp av vårt avtal garanterar rätt kvalitet på leverans. De har stor förmåga att lyssna och anpassa sig till mig som kund.”

Tom Braathen, arkitekt och tf chef butiksdesign, Coop Butiksutveckling

Kunder