Åkerlyckan

Flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö. Nära centrum och de historiska miljöerna kring Mariagatan uppförs 29 bostäder om 2–5 rum och kök. Skarpt utmejslade former, med fasad i ljusgrå puts och gröna fönsterband i emaljerat glas karaktäriserar huskropparna. Stora balkonger och uteplatser vänder sig mot den skyddade innergården i söderläge.

Den större huskroppen blir ett långsträckt, L-format flerbostadshus som veckar sig längs Skärgårdsvägen och därefter viker av söderut. På den skyddade gård som bildas innanför placeras en mindre byggnad med bostäder i tre plan.