Norra Sigtuna

Vårt förslag till ny handelsplats i Norra Sigtuna innehåller en pentagonformad byggnad för Coop, torghandel och handelsträdgård i nära anslutning till det nya bostadsområdet. En genomgående grön byggnad, både bokstavligt och bildligt, med solceller och sedum på tak.

Förslaget är utfört i samarbete med Hosper (urban design) och Mandaworks (landskap).