Stadshuset

Stadshuset är en idéskiss för ett kontorshus helt i trä, med fokus på nollenergi och koldioxidneutralt byggande, centralt placerat i Enköping.

Utfört i samarbete med Berlin och Black Mountain.