Pressrelease: Nytt centralt landmärke i Jakobsberg

Pressrelease 20190910

Jakobsberg växer och får ett tillskott med drygt hundrafemtio nya hyresrätter nära centrum. Ett pärlband av karaktärsfulla byggnader gör att Nybergstorg nu blir det lokalcentrum som det planerades för redan under femtiotalet.

Sju nya bostadshus står under hösten 2019 färdiga vid det stationsnära Nybergstorg. Byggnaderna ersätter en tidigare parkeringsplats och är en viktig pusselbit i Järfälla kommuns mål att förtäta centrum med bostäder. Ett stort antal tillförda lägenheter inryms här i en levande och unik gestaltning vilket stärker området som en aktiv och igenkännbar del av kommunen.

”Målet har varit att komplettera den befintliga bebyggelsen med en arkitektur som både erbjuder fina bostäder och en bättre utemiljö för alla i området.” säger Tomas Fälth, ansvarig arkitekt på Kontur arkitektkontor. ”Den schackmönstrade fönstersättningen tillsammans med reliefen i fasaden gör husen unika och bidrar till att lyfta arkitekturen i området. Med de veckade taken och husens färgsättning blir karaktären ännu starkare, och avläsbar även på längre håll.” fortsätter Tomas Fälth.

Husen är placerade längs med järnvägen för att hindra det buller som tidigare störde de boende i kvarteret. Det sågtandsformade taklandskapet som länkar samman husen gör att innergården och torget blir solbelyst under en stor del av dagen. ”Kvarteret, med den nya gatan och de nya husen, blir nu både tryggare och trevligare.” avslutar Tomas Fälth.

Ett av husen rymmer kollektivboende, ”co-living”, där fyra mindre lägenheter per plan delar på ett gemensamt kök och vardagsrum. Tanken är att både unga och äldre ska kunna dela boende, eller att företag ska kunna erbjuda bostäder till sina anställda där de även kan umgås privat.

För mer info se: Nybergstorg

Arkitekt: Kontur arkitektkontor
Byggherre: Stena Fastigheter
Entreprenör: Tornstaden
Bruttoarea: 12 000 m2
Antal lägenheter: 151 st

Foto: Peter Bartholdsson