Kontur arkitektkontor startades 2003 och arbetar med ett brett spektra av uppdrag, i alla förekommande skeden och med en stor variation av kunder. Mångfalden berikar och utvecklar och kommer alltid nästa kund och projekt tillgodo.

Enkelt och oväntat

Kontur arkitektkontor eftersträvar att i varje uppdrag åstadkomma något oväntat bra med enkla medel. Det enkla ger bra funktioner och ekonomi och det oväntade är resultatet av nyfiken kreativitet. Vi är lyhörda, samarbetsvilliga och noggranna – men har också modet att utmana och föreslå det oväntade. Kontur tar alltid ett stort ansvar i de uppdrag där vi medverkar, inte bara för vårt eget arbete, men för alla inblandades gemensamma prestationer.

Kontoret

Kontur Arkitektkontor AB
Triewaldsgränd 1
111 29 Stockholm
08-411 54 10

kontor@kontur.se

  HITTA HIT  

Är du intresserad av att jobba hos oss?

Mejla ditt CV och din portfolio (pdf) till jobba@kontur.se så återkommer vi om och när det blir aktuellt.

Tomas2

Tomas Fälth
Partner och VD
Arkitekt SAR/MSA
tomas.falth@kontur.se
073-372 05 98

Fredrik

Fredrik Joråd
Partner och ansvarig för projektutveckling
Arkitekt SAR/MSA
fredrik.jorad@kontur.se
070-966 24 50

Anna Willemark

Arkitekt MSA

anna.willemark@kontur.se

076-326 79 09

Amanda Rådahl

Arkitekt MSA

amanda.radahl@kontur.se

073-529 68 03

Hantering av personuppgifter – GDPR

Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera kund-, konsult- och medarbetarförhållandet. Personuppgifter inhämtas, i samband med att en kund-, konsult-  eller anställningsrelation inleds och/eller ett avtal ingås. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, titel, epost och adress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs och gallras därefter ut kontinuerligt. Vi kan även använda de uppgifter vi har för att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring.

Situationer när vi sparar personuppgifter

Inför ett uppdrag, i samband med att det påbörjas eller när vi ingår ett avtal sparar vi personuppgifter för att kunna utföra uppdraget med den administration som krävs, ex. korrespondens, fakturering och bokföring. Enligt vårt uppdragsavtal har vi arkiveringsskyldighet där personuppgifter även hanteras. När någon söker anställning hos oss sparar vi de uppgifter som kommer oss tillhanda, t.ex. CV, portfolio och personligt brev, inför en rekryteringshantering. Den som registrerar sig för vårt nyhetsbrev kommer att sparas i vårt register för det ändamålet, vilket innebär att du även samtycker till att aktuella personuppgifter sparas för ändamålet.

Rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att dina uppgifter ändras eller tas bort, att eventuella samtycken återkallas. Kontakta oss i så fall på epost kontor@kontur.se eller ring 08-4115410.

Rättslig grund och lagring

I och med att du lämnar uppgifter till Kontur ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar de personuppgifter som är nödvändiga för ovan nämnda ändamål. Som legal grund för behandling kommer Kontur att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Uppgifter kommer att tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vi lämnar inte ut några personuppgifter utan överenskommelse med berörd person.

Cookies

Vi använder oss inte av cookies och sparar heller inte några ip-adresser vid besök på vår hemsida.