Enkelt och oväntat

Kontur arkitektkontor eftersträvar att i varje uppdrag åstadkomma något oväntat bra med enkla medel.

“Redan vid första mötet visste vi att vi valt rätt och att vi hade en bra kommunikation, som är väldigt viktigt när man ska utföra ett så pass stort jobb tillsammans.”