Gammelmoran 2

Centralt placerad på Lidingö, i Hersby på gränsen till Stockby, finns bostadsområdet Gammelmoran 1 med tre fina flerbostadshus från 50-talet. Byggnaderna är väl anpassade till terrängen och skogsmiljön som karaktäriserar området. Söder och väster om Gammelmoran 1 finns ett radhusområde, även det i tidstypiskt rött tegel och sadeltak. Tillsammans bildar de en sammanhängande bostadsgrupp med Dannemansvägen som ryggrad. I avslutningen av vägen finns idag en parkeringsplats med byggrätt för ytterligare en byggnad.

Med dessa förutsättningar som grund har vi valt att respektfullt komplettera området med en motsvarande byggnad. Byggnaden har rött tegel, sadeltak och lika antal våningar. Fasadernas fönstersättning och balkonger har ett tydligt släktskap och alla lägenheter får uteplats, balkong eller takterrass. Då tomten är kuperad får byggnaden olika karaktärer på dess fram- respektive baksida. På framsidan finns en plats där de boende kan mötas framför entréerna till trapphusen. Det gamla och det nya huset bildar både en öppen och omslutande innergård. På baksidan får byggnaden en tydligare koppling till den angränsande skogen och allmänningen. Lägenheternas uteplatser bildar en försiktig övergång till den anslutande naturtomten.