Rumsfilen

Två nya flerbostadshus och en påbyggnad av befintlig byggnad. Projektet befinner sig i granskningsskede av detaljplan och förväntas vinna laga kraft under hösten -24.

Hässelby strands befintliga 50- och 60-talsbyggnader och deras förhållande till gata och gård ligger till grund för utformningen av de nya bostadshusen. Vi tar vara på idén om lamellhus med plats för växter och parkering av cyklar i direkt anslutning till bostadsentréerna. Även lågt lutande tak, hål i mur, kompakta påhängda balkonger och fasadkulörer som speglar de befintliga husens är några av egenskaperna som respektfullt transformeras till ett nutida uttryck och arkitektur.

Den knäckta byggnaden i norr om Spiralbacken bildar en kilformad innergård tillsammans med 60-talsbyggnaden. Den södra och raka byggnaden bildar tillsammans med den norra byggnaden längs Fyrspannsgatan en naturlig koppling till gatan med sina bostadsentréer och med en lokal i gaveln på det södra huset. Fasaderna kläs med tegel med inramningar på motsvarande sätt som på de befintliga husen. Det befintliga bostadshuset i norr byggs på med ytterligare ett våningsplan.