Skålen

På uppdrag av Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv har vi ritat ett förslag till infill-projekt i centrala Stockholm med bostäder på en befintlig inlastningsgränd, parkeringsyta och garagenedfart.