Vattenkannan

Strax utanför Norrköpings centrum kommer en rundad och stegvis utkragande kontorsbyggnad med en restaurang på gatuplan att byggas. De två översta våningarna förskjuts i respektive gavel i syfte att skapa dynamik och rörelse vilket också återspeglas i de båda gaturummens olika riktningar och flöde. Utkragningen bidrar till ett karaktäristiskt fondmotiv och även till att tydliggöra entrésituationen utmed gatan.