Bolby Ljusterö

I en naturligt vacker skärgårdsmiljö placeras en kombination av radhus och parhus om totalt 30 lägenheter som är orienterade kring en central innergård. Här skapas en skyddad plats med möjlighet till gemensam samvaro, lek och rekreation. Bebyggelsen utformas med en sammanhållen volym och takform samt ett traditionellt tak- respektive fasadmaterial för att på ett naturligt sätt ansluta till den lokala byggnadstraditionen. Husens form är ett traditionellt och typiskt lokalt rektangulärt sadeltakshus i två våningar där gavlarna har snedställts något för att skapa en variation och ett djup i fasaden och bidrar tillsammans med takvinklarna till ett generöst och intressant gatu- och gårdsrum.

Husen får därmed en egen arkitektonisk gestaltning och tydlig identitet. Uteplatserna får vidsträckta utblickar och siktlinjer men även möjlighet till mer privata och insynsskyddade ytor. Taken kläs med plåt av aluzink och fasaderna består av träspån som målas med en svart slamfärg. Varje bostad har en medveten och flexibel planlösning med en generös fönstersättning vilket bidrar till ljusa lägenheter. Bostaden har i både storlek och flexibilitet anpassats för att passa alla åldersgrupper, såväl unga människor, barnfamiljer som äldre människor och deras behov, vilket skapar en unik möjlighet till en social hållbar miljö och ett boende över generationsgränserna.