Hässelby Strand

För Wallfast utvecklar vi radhus ovanpå två av deras befintliga åttavåningshus i Hässelby. Sammanlagt handlar det om 28 bostäder i två plan där varje enhet får en egen privat terrass med storslagen utsikt över Mälaren. Radhusens fasader är av vit perforerad plåt och har stora glaspartier mot söder. Sedumtak och solceller på de platta taken skapar möjligheter för ett hållbart boende.