Molkom

Andra plats i tävling om trygghetsboende i Molkom, Karlstads kommun.

 

Byn i Molkom är en plats för äldre som vill kunna umgås och leva bekvämt, där aktivitet, gemenskap och närhet till naturen är ledord.

 

Byggnaderna och förbindelserna dem emellan är öppna och får på så sätt en karaktär av parkbyggnader, med en nutida utformning. Samtidigt bär de drag av Molkoms traditionella trähus med sina röda tak och fasader.

I byn finns flera olika typer av platser; privata uteplatser i anslutning till bostäderna, delvis omslutna entrégårdar, gemensamma mötesplatser för aktiviteter och möten, infarter med generösa parkeringsplatser samt promenadstråk som ansluter alla platserna med varandra.

 

Förslaget blir på så sätt ett tillskott i Molkom, med förankring i bebyggelsemiljön och med nya sociala mötesplatser.