Viken

Andra plats i tävling om nytt bostadskvarter i kv. Viken, Karlstads kommun.

 

Viken karaktäriseras av sammanflätade byggnadsvolymer som utförs i trä och som tillsammans skapar en tydlig rumslig rytm och sammanhängande stadsstruktur.

 

Samspelet mellan byggnad och gata är en avgörande faktor för att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö. Den översta våningen ges därför ett indrag med plats för takterrasser, pergola och uteträdgårdar på olika nivåer.

 

Publika bottenvåningar med lokaler av olika slag kopplas till gatan. I varje kvartershörn finns en platsbildning, ”pocket park”, som tydliggör kvarterets början och slut och som blir en naturlig mötespunkt i staden. Här möts man av allt från butiker, kaféer och boulangerier till kvarterets egen cykelverkstad eller varför inte det lokala musteriet.

Mötesplatser i form av kvarterets pocket parks och kajpromenaden bidrar, i kombination med en aktiv bottenvåning, till ett dynamiskt stadsrum med möjlighet till möten mellan människor.

 

Bostäderna är välplanerade och yteffektiva med flexibla och smarta planlösningar. Lägenheternas generösa och stora fönsterpartier, väl genomtänkta fönsterplacering och stora uteplatser och balkonger bidrar till ett ljust och välkomnande intryck. Tack vare kvarterets U-form så får samtliga lägenheter utsikt mot vattnet.

 

Kvarteret Viken präglas också av hållbarhet. Husen byggs i trä med en minimal miljöpåverkan och energiåtgång vilket bidrar till en positiv utveckling och ett fossilfritt samhälle. Husen blir på så vis ett föredöme i staden.